Oljen faller etter at Kina frigjør oljereservene s ...